Samenwerking

De Stichting Netwerk voor Nieuwkomers werkt samen met de volgende organisaties

Gemeente Rhenen 

VluchtelingenWerk Oost Nederland

Het NvN is een vrijwilligersorganisatie. Daarom werken wij aanvullend op professionele organisaties en zullen hun taken niet overnemen. Zo nodig zullen wij u doorverwijzen.