Nieuwkomers

Activiteiten 2022

 

Aantal actieve vrijwilligers : 43

 

Aantal nieuwe hulpvragers aan een taalmaatje gekoppeld : 11 Regelmatige verspreiding van een nieuwsbrief voor vrijwilligers en partners . In April is het “netwerk voor jonge vrouwen” opgericht. Hieruit is een creatieve middag uit voort gekomen die regelmatig gehouden wordt. Deze wordt goed bezocht en blijkt zeer laagdrempelig te zijn voor zowel de nieuwkomers als de vrijwilligers. In mei en september is er een vrijwilligersavond georganiseerd en er is een informatieavond geweest voor Taalmaatjes i.s.m. Jobhulpmaatje om nieuwkomers beter te kunnen helpen op weg naar werk.

 

In het laatste kwartaal is er weer een Basistraining taalvrijwilligers gegeven.

Om het Netwerk voor Nieuwkomers onder de aandacht te blijven brengen stonden wij samen met het Taalhuis met een stand op de Cuneramarkt in Rhenen en bij het Dorpsfeest in Elst. Er is een flyer verspreid i.s.m. Jobhulpmaatje om meer vrijwilligers te werven, met positief effect.

De coördinator heeft persoonlijk bij al onze vrijwilligers de vrijwilligersattentie afgegeven.

De coördinator woont het Steungroepoverleg Taalhuis en het Multidisciplinair Overleg Inburgering bij. Ook nam zij deel aan de netwerkbijeenkomst van alle informele partners binnen de gemeente.